تبلیغات
برگردان روایت گونه ی شاهنامه ی فردوسی به نثر برگردان روایت گونه ی شاهنامه ی فردوسی به نثر

برگردان روایت گونه ی شاهنامه ی فردوسی به نثر

کتابی از دکتر سید محمد دبیر سیاقی

پادشاهی کیومرث

سخنسرای نامی ایران از کفتار دهقان,پژوهنده ی نامه ی باستان چنین روایت کرده است که نخستین کس که رسم فرمانروایی و داشتن تاج و تخت آورد کیومرث بود.آنگاه که ماه فروردین آغاز گشت او نیز فرمانروایی آغاز کرد.۳۰ سال با شکوه و آرامش تمام بر جهان فرمان راند.او پسری داشت خردمند به نام سیامک.دشمن شاه هاریمن بود.بچه ای شبیه گرگ و لشکری بزرگ داست.قصد تاج شاه کرد.روزی فرشته ی پیام آور سروش به او خبر داد که هدف اهریمن و پسرش چیست.سیامک پسر شاه لشکری گرد آورد و به مقابله ی  اهریمن رفت.جنگ در گرفت.بچه دیو چنگ زد و سر و تن سیامک را در هم نوردید و بر خاک افکند و او را تباه کرد.شاه آگاه شد.سخت نالید.سپاهیان نیز چنین کردند.سالی چنین با سوک گذشت.دگربار سروش آمد و به او گفت که باین انتقام گیرد.فرزند سیامک هوشنگ سپاهی گرد آورد و به جنگ رفت.سپاهی از آدمی و پری و پلنگ و شیر.جنگ آغاز شد.هوشنگ به دیو حمله برد.او را به بند گرفت و به انتقام خون پدر سر از تنش جدا کرد.کیومرث را روزگاری گذشت.سپس بر رفت و جهان را از خود به میراث نهاد و راه سود بردن را به دیگران آموخت.جهان سراسر افسانه است.بد یا خوب.بر هیچکس وفا نکند و با کسی نماند.

برای حمایت از وبلاگ بر روی تبلیغات زیر صفحه کلیک کنید

comment fab icon
comment fab icon
کتابی از دکتر سید محمد دبیر سیاقی
درباره وبلاگ

آرشیو

آخرین پستها

نویسندگان

آمار وبلاگ

سخنسرای نامی ایران از کفتار دهقان,پژوهنده ی نامه ی باستان چنین روایت کرده است که نخستین کس که رسم فرمانروایی و داشتن تاج و تخت آورد کیومرث بود.آنگاه که ماه فروردین آغاز گشت او نیز فرمانروایی آغاز کرد.۳۰ سال با شکوه و آرامش تمام بر جهان فرمان راند.او پسری داشت خردمند به نام سیامک.دشمن شاه هاریمن بود.بچه ای شبیه گرگ و لشکری بزرگ داست.قصد تاج شاه کرد.روزی فرشته ی پیام آور سروش به او خبر داد که هدف اهریمن و پسرش چیست.سیامک پسر شاه لشکری گرد آورد و به مقابله ی  اهریمن رفت.جنگ در گرفت.بچه دیو چنگ زد و سر و تن سیامک را در هم نوردید و بر خاک افکند و او را تباه کرد.شاه آگاه شد.سخت نالید.سپاهیان نیز چنین کردند.سالی چنین با سوک گذشت.دگربار سروش آمد و به او گفت که باین انتقام گیرد.فرزند سیامک هوشنگ سپاهی گرد آورد و به جنگ رفت.سپاهی از آدمی و پری و پلنگ و شیر.جنگ آغاز شد.هوشنگ به دیو حمله برد.او را به بند گرفت و به انتقام خون پدر سر از تنش جدا کرد.کیومرث را روزگاری گذشت.سپس بر رفت و جهان را از خود به میراث نهاد و راه سود بردن را به دیگران آموخت.جهان سراسر افسانه است.بد یا خوب.بر هیچکس وفا نکند و با کسی نماند.

برای حمایت از وبلاگ بر روی تبلیغات زیر صفحه کلیک کنیدنوشته شده توسط :mohammad hojjati
1390/04/13-23:35
نظرات()